Invigo
Invigo

Jakie dokumenty do kredytu?

20-09-2011
Jakie dokumenty do kredytu?

Kupno mieszkania to szereg decyzji i wyborów. Co powinniśmy zrobić krok po kroku, żeby zamieszkać we własnym M i nie martwić się kosztami oraz kredytem jaki przyjdzie nam zaciągnąć? Dziś o tym, jakich dokumentów będzie wymagał od nas bank zanim udzieli nam kredytu.

Każdy z banków udzielających kredytów hipotecznych ma własną procedurę oraz wymaga różnych druków, czy stosuje inne wzory zaświadczeń. Głównym dokumentem, który trzeba złożyć, bez względu na bank, jest wniosek kredytowy. Wpisujemy w nim wszystkie dane osobowe oraz parametry kredytu i nieruchomości. To dla nas dokument ramowy, który będzie rozpatrywany przez bank. Niezbędne będzie także okazanie dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość: dowodu osobistego oraz jednego z dokumentów do wyboru - paszportu, legitymacji ubezpieczeniowej, legitymacji emeryta czy rencisty lub prawa jazdy.

 

Dokumenty związane z nieruchomością

 

W przypadku kupna mieszkania na rynku wtórnym niezbędne jest dostarczenie umowy przedwstępnej sprzedaży w formie aktu notarialnego lub w formie zwykłej umowy cywilno-prawnej (są banki, którym wystarczy informacja o zawarciu umowy we wniosku kredytowym). Wymagany będzie także dokument potwierdzający, że osoba zbywająca daną nieruchomości posiada do niej prawo własności. Najczęściej jest to odpis z księgi wieczystej danego lokalu mieszkalnego oraz akt notarialny na podstawie którego dotychczasowy właściciel nabył nieruchomość. Dodatkowo trzeba także skompletować: oświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty o braku obciążeń finansowych z tytułu wkładu, czynszu. Jeśli nabywany lokal nie posiada własnej księgi wieczystej to potrzebny będzie odpis księgi wieczystej prowadzonej dla budynku, w którym znajduje się mieszkanie.

 

Jeśli kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera, będziemy musieli okazać umowę przedwstępną nabycia lokalu, a także dokumenty związane z lokalem, jak tytuł prawny do nieruchomości, odpis z księgi wieczystejpozwolenie na budowę, a także oświadczenie o zbyciu lokalu przez dewelopera bez obciążeń (w przypadku gdy KW dewelopera jest obciążona hipoteką). Bank zwykle prosi także o dokumenty rejestrowe dewelopera, jak odpis KRS ( lub wpis do ewidencji), NIP, REGON.

 

W przypadku samodzielnej budowy domu niezbędny będzie akt notarialny potwierdzający prawo własności działki, na której budowany będzie dom, odpis księgi wieczystej nieruchomości, ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów, projekt budowlany domu oraz kosztorys budowy i harmonogram prac wraz z dziennikiem budowy. Banki mogą żądać także przedstawienia umów z wykonawcami, którzy będą budowali dom na który będziemy zaciągać kredyt.

 

Dokumenty potwierdzające przychody

 

Kolejnym ważnym dokumentem jest zaświadczenie o uzyskiwaniu dochodu oraz jego wysokości.  W zależności od źródła uzyskiwania dochodu wymagane są różne dokumenty.

 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny przedstawić zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych średnich dochodach - zwykle z ostatnich 3 lub 6 miesięcy. Zaświadczenie takie ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia i musi być aktualne na dzień składania wniosku.

 

Osoby otrzymujące wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło czy innej umowy opartej na zasadach kodeksu cywilnego muszą przedstawić aktualną umowę lub umowę ramową o współpracy, z której wynika podpisywanie poszczególnych umów. Dokument musi jednoznacznie wskazywać na kwotę uzyskiwanych przychodów. Dodatkowo niezbędne będzie przedstawienie rachunków związanych z umowami, podpisane umowy lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu. Dodatkowo kredytobiorca musi przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami i podatkami, jeżeli płaci za siebie ZUS lub podatek dochodowy.

 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą. Niezbędne będzie jednak dołączenie także dokumentów rejestrowych prowadzonej działalności, czyli decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON, dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej, czyli wpisu do rejestru, a także zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z podatkami i składkami. Dodatkowo banki wymagają dokumentów księgowych stwierdzających dochód za ostatnie 12 miesięcy oraz kopii deklaracji podatkowej PIT za ostatni rozliczony rok.

 

Inne dokumenty

 

Razem z innymi dokumentami niezbędne będzie przedłożenie także wyciągów z rachunku osobistego lub firmowego, z ostatnich 3 lub 6 miesięcy.

 

Banki mogą wymagać dostarczania dokumentów na ściśle określonych wzorach formularzy. Ponadto, może zdarzyć się, że bank poprosi o inny, niestandardowy dokument, o którym nie wspomnieliśmy w poradniku. W kalkulatorze kredytowym Invigo przedstawiamy szczegółowe zestawienie dokumentów, których wymagać będzie każdy z banków.

 

Część 1 - jak obliczyć zdolność kredytową
Część 2 – jak wybrać i sprawdzić nieruchomość
Część 3 – jaki kredyt wybrać – waluta, bank, LTV, raty równe czy malejące
Cześć 4 – na co zwracać uwagę porównując oferty banków
Część 5 – jakich dokumentów będziemy potrzebować do zaciągnięcia kredytu
Część 6 – życie z kredytem – czy warto budować poduszkę finansową, jak często robić wycenę nieruchomości, kiedy warto przewalutować lub refinansować kredyt
 

Invigo
Invigo

Weź kredyt hipoteczny z Invigo

Policz zdolność kredytową Policz ratę kredytu hipotecznego Porównaj kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny z Invigo
Policz zdolność kredytową
Policz ratę kredytu
Porównaj oferty i wybierz bank
Zajmiemy się resztą aż do wypłaty kredytu
Invigo
Invigo
Komentarze:

Powrót na blog
Invigo
Powrót na blog
Invigo