Invigo
Invigo

Jak wybrać nieruchomość?

22-08-2011
Jak wybrać nieruchomość?

Kupno mieszkania to szereg decyzji i wyborów. Co powinniśmy zrobić krok po kroku, żeby zamieszkać we własnym M i nie martwić się kosztami oraz kredytem jaki przyjdzie nam zaciągnąć? W drugiej części poradnika Invigo o tym jak wybrać i sprawdzić nieruchomość.

Szukając nieruchomości powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić jej stan prawny. Na inne rzeczy trzeba zwrócić uwagę kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, od dewelopera, na inne, jeśli zdecydujemy się na rynek wtórny – czyli zakup mieszkania lub domu już gotowego, oddanego do użytku.

 

Jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera powinniśmy sprawdzić jego KRS, aby dowiedzieć się kto może go reprezentować przy podpisywaniu umowy. Kolejną rzeczą jest sprawdzenie, czy ma ważne pozwolenie na budowę oraz czy ma tytuł prawny do działki, na której powstaje nasze przyszłe mieszkanie. Należy sprawdzić księgę wieczystą działki, szczególnie to, czy nie ma na niej ustanowionych hipotek, a jeśli są, czy nasz przyszły lokal, po jego wyodrębnieniu zostanie z nich zwolniony (hipoteka może zostać ustanowiona na przykład na rzecz banku, który kredytuje dewelopera lub podwykonawcy, który buduje nasze przyszłe mieszkanie). Dodatkowo, warto jest sprawdzić, czy deweloper nie zalega ze składkami na ZUS lub w Urzędzie Skarbowym. Zaległości mogą bowiem w przyszłości skutkować wpisaniem hipoteki na nieruchomości. Tymczasem bank, który będzie nam udzielał kredytu, będzie wymagał księgi wieczystej bez żadnych obciążeń poza wpisem własnej hipoteki.

 

Często, jeśli mieszkanie lub dom są dopiero w budowie, podpisywać będziemy umowę przedwstępną jego nabycia. Zawsze warto jest to zrobić w formie aktu notarialnego, mimo, że prawo tego nie wymaga i wiąże się to z dodatkowym kosztem. Dzięki temu możemy lepiej się zabezpieczyć i zwiększamy pewność, że deweloper wywiąże się z postanowień umowy.

 

Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości na rynku wtórnym w pierwszej kolejności należy sprawdzić, w jaki sposób jej dotychczasowy właściciel ją nabył. Może to być umowa kupna, zamiana, darowizna czy spadek. Stan prawny można sprawdzić w księdze wieczystej nieruchomości. Znając numer księgi każdy może zobaczyć, jaka była historia zmian właścicielskich danego lokalu, domu czy działki. Możemy zrobić to sami w sądzie wieczysto-księgowym lub poprosić o przedstawienie aktualnego odpisu księgi właściciela nieruchomości. Niezależnie od tego, w dniu podpisania umowy, warto jeszcze raz sprawdzić księgę wieczystą, czy nie pojawiły się w niej nowe wpisy.

 

Umowę najlepiej podpisać w formie aktu notarialnego. Będzie to wiązało się z kosztami taksy notarialnej, jednak jest to najbezpieczniejsza forma zawarcia transakcji. Zanim podpiszemy umowę powinniśmy także poprosić sprzedającego o poświadczenie zameldowania wszystkich osób w mieszkaniu lub domu. Jest to niezbędne, bo wszystkie osoby które są w lokalu zameldowane powinny się z niego wymeldować. Wymeldowanie domowników to obowiązek sprzedającego. Kupowanie mieszkania, w którym jest ktoś zameldowany jest ryzykowne, będzie on bowiem miał pełne prawo przebywac w lokalu. Podobnie powinniśmy się dowiedzieć, czy mieszkanie nie było wcześniej wynajmowane, a jeśli tak, to czy umowa najmu wygasał lub została skutecznie rozwiązana.

 

Nieco inaczej wygląda sprawdzenie nieruchomości w przypadku zakupu domu. W tym wypadku dodatkowo należy sprawdzić jego projekt oraz pozwolenie na użytkowanie. Warto także sprawdzić czy nie ma zaległości w opłacaniu podatku od nieruchomości albo opłaty za użytkowanie wieczyste. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ile kosztuje utrzymanie domu, który zamierzamy nabyć. Trzeba także sprawdzić granice działki, na której stoi dom.

 

Zarówno w przypadku domu jak i mieszkania trzeba dowiedzieć się jaka jest wysokość opłat eksploatacyjnych, czyli prądu, wody, ciepła czy czynszu w przypadku mieszkania w bloku.
Kiedy mamy już pewność, że nieruchomość, którą zamierzamy kupić nie ma żadnych obciążeń czy nie wiążą się z tym żadne ryzyka, możemy przejść do wyboru banku, który zaoferuje nam najkorzystniejszy kredyt. O tym między innymi w kolejnej częsci naszego poradnika, już w kolejny poniedziałek. O sprawdzaniu zdolności kredytowej pisaliśmy w pierwszej częsci poradnika.

Część 1 - jak obliczyć zdolność kredytową
Część 2 – jak wybrać i sprawdzić nieruchomość
Część 3 – jaki kredyt wybrać – waluta, bank, LTV, raty równe czy malejące
Cześć 4 – na co zwracać uwagę porównując oferty banków
Część 5 – jakich dokumentów będziemy potrzebować do zaciągnięcia kredytu
Część 6 – życie z kredytem – czy warto budować poduszkę finansową, jak często robić wycenę nieruchomości, kiedy warto przewalutować lub refinansować kredyt

Invigo
Invigo

Weź kredyt hipoteczny z Invigo

Policz zdolność kredytową Policz ratę kredytu hipotecznego Porównaj kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny z Invigo
Policz zdolność kredytową
Policz ratę kredytu
Porównaj oferty i wybierz bank
Zajmiemy się resztą aż do wypłaty kredytu
Invigo
Invigo
Komentarze:

Powrót na blog
Invigo
Powrót na blog
Invigo