Invigo

Blog o kredytach hipotecznych

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w grudniu 2014 15-12-2015

Rok 2014, mimo  sprzyjających czynników m.in.  spadku ceny pieniądza i rekordowo niskich stóp procentowych, kończy się nieznacznym osłabieniem kondycji sektora. Świadczą o tym zarówno statystyki ZBP, prezentujące spadki sprzedaży  kredytów mieszkaniowych, jak również ustabilizowana sytuacja w rankingu Invigo TOP10, która  z kolei odzwierciedla  zrównoważoną  politykę kredytową  banków. Jednak  początek nowego roku z  pewnością przyniesie zmiany, zarówno dla kredytobiorców, jak i instytucji udzielających  finansowego wsparcia.  Od  1 stycznia  2015 r. kredytobiorcy będą mogli zaciągać kredyty maksymalnie na 90 proc. wartości kupowanego mieszkania, a więc będą musieli  wnosić  przynajmniej 10-procentowy wkład własny.  By  znaleźć brakujące  środki  można będzie skorzystać z wciąż udoskonalanego  programu MdM.  Największe możliwości będą miały w tym zakresie rodziny z dziećmi. Z początkiem kwietnia, wejdzie w życie  Rekomendacja  U, która zdecyduje o tym, że  kredytobiorcy będą mieli swobodny wybór tego, u kogo mają się ubezpieczyć. Zniknie obowiązek i przychody banków z tego tytułu się obniżą, a  szczególnie odczują to  te, które  nadmiernie rozbudowały swą  ofertę ubezpieczeniową.  W związku z tym należy spodziewać się kontynuacji  rozpoczętego w br. trendu  podnoszenia marż i opłat przez banki.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do analizowania ofert najlepszych kredytów  prezentowanych w rankingu Invigo TOP10 i poszukiwania oferty optymalnej dla siebie. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2015 25-04-2015

Na rynek kredytów mieszkaniowych wkrada się nieśmiało wiosenne ożywienie. Pomimo braku spektakularnych wydarzeń w kwietniu, istnieje szansa na podtrzymanie tej tendencji w kolejnych miesiącach, głównie z powodu rekordowo niskich cen kredytów w PLN, które  dominują obecnie na rynku. Rada Polityki Pieniężnej podobnie jak EBC utrzymała stopy procentowe na niezmienionych poziomach. Dla wszystkich kredytobiorców zadłużonych w EURO lub CHF  dobrą informacją są już nie tylko ujemne stopy  procentowe  uwzględniane  przez praktycznie wszystkie banki,  ale także systematycznie umacniający się złoty. Dobre informacje docierają także od deweloperów, którzy biją rekordy sprzedaży nowych mieszkań. Z najnowszego rankingu INVIGO TOP10 wynika, że zahamowana została tendencja wzrostu marż kredytowych, a dostępna oferta kredytów jest wyjątkowo interesująca dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z tej formy finansowania zakupu mieszkania. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z kwietniowym zestawieniem.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w lutym 2015 25-02-2015

Luty jest kolejnym miesiącem, w którym  widoczne są niewielkie wahania wysokości rat kredytów hipotecznych. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, bank centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, z możliwością ich dalszego obniżenia w niedalekiej przyszłości. Jednak zamieszanie na rynku walutowym spowodowane gwałtownym wzrostem kursu CHF  i obawy o jego wpływ na kondycję sektora bankowego, może te plany przesunąć w czasie.  W przypadku obniżenia stóp procentowych przez RPP należy spodziewać się spadków w zakresie wysokości rat kredytowych. Kolejną dobrą wiadomość dla kredytobiorców stanowi fakt, że ceny na rynku nieruchomości są stabilne, podaż lokali  –  w szczególności  na rynku  pierwotnym  –  jest bardzo duża, a oprocentowanie kredytów w PLN utrzymuje się na niskich poziomach.  Wszystkich zainteresowanych, którzy korzystając z okazji sprzyjających warunków rynkowych szukają atrakcyjnych ofert kredytowych, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym rankingiem INVIGO TOP 10.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w styczniu 2015 25-01-2015

Utrzymująca się stabilizacja w ofertach  kredytów hipotecznych  to dobry znak dla kupujących oraz świadectwo dojrzałości rynku kredytowego. Mimo zawirowań na rynkach międzynarodowych  czynnikiem sprzyjającym stabilizacji na rynku wewnętrznym jest przede wszystkim  konsekwentna  polityka pieniężna RPP, która w styczniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Co prawda,  wypowiedzi członków RPP sugerują możliwe obniżki jeszcze w I kw. tego roku, ale wpływać to będzie jedynie na korzyść potencjalnych kredytobiorców. Od początku II kw. tego roku, zacznie obowiązywać Rekomendacja U, którą KNF pierwotnie planowała wprowadzić od stycznia 2015.  Wiele banków wciąż jest nieprzygotowanych do jej przestrzegania, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że wiele produktów ubezpieczeniowych zniknie z ich ofert na dłuższy czas. Z  początkiem  roku obowiązują  również nowe wymogi dotyczące wkładu własnego, którego wartość minimalna stanowi obecnie 10 proc. wartości kredytu.  Eksperci rynkowi przewidują, że Polacy, jak co roku po zakupy mieszkaniowe tłumnie ruszą dopiero na wiosnę. Dobrą informacją dla potencjalnych kredytobiorców na pewno są dalsze spadki c en na rynku nieruchomości oraz poprawione założenia programu „MdM” znacznie zwiększające możliwości uzyskania kredytu, w szczególności przez rodziny z dziećmi. Zachęcamy do uważnej analizy prezentowanych ofert i wyboru tej najbardziej optymalnej.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2014 15-11-2014

Listopad jest kolejnym miesiącem stabilnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Świadczą o tym nie tylko niewielkie ruchy w najnowszym zestawieniu Invigo, ale także brak wrażliwych informacji z szerszego otoczenia. Stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie: referencyjna – 2 proc. w skali rocznej, lombardowa – 3 proc., co bezpośrednio wpływa  na oprocentowanie, niższe raty kredytów, a także fakt, że obecnie kredyty mieszkaniowe cieszą się dużą popularnością. Według analityków, taka sytuacja  powinna  utrzymać się  do połowy 2015 roku. Warto wiedzieć, że wkrótce na rynku pojawi się kilka zmian. Zgodnie z rekomendacją S powoli dobiega końca okres, w którym można dostać kredyt przy 5 proc. wkładzie własnym. Od przyszłego roku będzie wymagane 10 proc. Zmianie ulegają także zasady korzystania z programu MdM. Klienci zainteresowani preferencyjnym kredytem powinni pamiętać, że banki nie przyjmują już wniosków na dopłaty w 2014r., można wnioskować jedynie o wsparcie w 2015r. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania w oparciu o kredyt  zapraszamy do lektury listopadowego rankingu INVIGO TOP10, a także wyboru oferty optymalnej dla siebie. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w październiku 2014 15-10-2014

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych jest w pełni ustabilizowana. Potwierdzają to nie tylko niewielkie zmiany w październikowym zestawieniu INVIGO TOP10, ale również komunikat  Rady Polityki Pieniężnej. Wydarzeniem miesiąca jest natomiast zaskakująca swoją wysokością obniżka stóp procentowych. Główna stopa referencyjna jest obecnie na rekordowo niskimi poziomie 2 proc. Wartym odnotowania pozostaje także fakt stale rosnącej sprzedaży gotowych mieszkań przez deweloperów oraz rosnącego zainteresowania klientów mieszkaniami oddawanymi pod klucz.  Od  1 października  br. obowiązują nowe limity cenowe w programie „Mieszkanie dla Młodych”.  Największa zmiana (nieco ponad 7 proc.), na korzyść potencjalnych beneficjentów programu, zaszła  w Warszawie Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uważnej analizy najnowszego rankingu INVIGO TOP 10 i wyboru opcji najbardziej odpowiedniej dla siebie.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe we wrześniu 2014 15-09-2014

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal jest stabilna. Analizując oferty bankowe możemy zauważyć jedynie systematyczny wzrost marż. Podwyżkom sprzyjają rekordowo niskie stopy procentowe  i przekonanie rynku o ich dalszych obniżkach. Dzięki temu  podwyżki marż w kredytach hipotecznych nie wywołują spektakularnych wzrostów rat kredytów. Słabnące zainteresowanie programem MdM oraz jego krytyczna ocena ze strony NBP spowodowały, że  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  podjęło  prace mające na celu  nowelizację  ustawy "Mieszkanie dla Młodych". Obecnie  projekt znajduje się w konsultacjach społecznych  i wywołuje zróżnicowane opinie. Przypominamy, że od początku 2015 r.  zaczną obowiązywać kolejne zalecenia KNF (rekomendacja S). Potrzebnebędzie już nie 5 a  10 proc. wkładu własnego. Kredytobiorcom, dla których zdobycie dodatkowych środków na potrzeby kredytu może stanowić spore utrudnienie,  radzimy,  aby  spieszyli się ze składaniem wniosków kredytowych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uważnej analizy najnowszego rankingu INVIGO TOP 10.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w sierpniu 2014 27-08-2014

Sierpień jest miesiącem, kiedy publikowane są szczegółowe dane m.in. dotyczące sytuacji na rynk u kredytów hipotecznych  w II kwartale bieżącego roku. Z najnowszego raportu ZBP1 wynika, że akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko  przyspieszyła. Wzrost dotyczył zarówno wartości,  jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 8,48 proc. i 8,17 proc.  w porównaniu do pierwszego kwartału  br.  W drugim kwartale wyraźnie spadło zainteresowanie programem "Mieszkanie dla młodych". To jeden z czynników, dla których Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje zmiany założeń programu. Raport także wyraźnie pokazuje kontynuację podwyżek marż na kredytach hipotecznych. W najnowszym zestawieniu INVIGO mimo kosmetycznych zmian w ofertach, tendencja ta jest nadal widoczna.  Niestety, wobec prognozowanego spadku WIBOR oraz  zapowiadanej rekomendacji U, która  już od marca 2015 r. potencjalnie ograniczy dochody banków z tytułu ubezpieczeń kredytów, dalsze podwyżki marży wydają się być nieuniknione. Wszystkich zainteresowanych  zachęcamy do uważnej analizy najnowszego rankingu INVIGO TOP 10.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w lipcu 2014 27-07-2014

Lipiec 2014 to miesiąc,  w  którym wchodzą w życie  ostatnie  zapisy znowelizowanej Rekomendacji S,  dotyczące kredytów  walutowych.  Od teraz, banki  mogą  udzielać kredytów hipotecznych  w walucie obcej  już tylko kredytobiorcom, którzy  trwale  uzyskują dochody w  tej walucie.  Natomiast kredytu w  złotych  nie dostaną osoby czy rodziny, które większość dochodów otrzymują  w walucie obcej.  Może to być bolesna zmiana dla Polaków pracujących zagranicą w krajach spoza strefy Euro (np. Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia), a planujących  zakup nieruchomości w Polsce. Jednocześnie poszerza się grono banków oferujących kredyty w programie „Mieszkanie dla młodych”. W lipcowym rankingu Invigo prezentujemy już siedem ofert kredytów z rządowym wsparcie m. Mimo  jak dotąd  mniejszej niż oczekiwano sprzedaży kredytów w ramach MdM, deweloperzy w większości zanotowali dynamiczne wzrosty liczby sprzedanych mieszkań, co świadczy o rosnącym popycie na mieszkania na rynku pierwotnym.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z  lipcowym zestawieniem Invigo TOP10.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w czerwcu 2014 27-06-2014

Sytuacja w zestawieniu najlepszych kredytów hipotecznych Invigo TOP10 wyraźnie się ustabilizowała. Czerwiec jest kolejnym miesiącem praktycznie kosmetycznych zmian w ofertach banków. Mimo, że RPP po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie, to ruch EBC  dotyczący obniżenia głównej stopy refinansowej do poziomu 0,15  proc. stanowi spore zaskoczenie. Głównym powodem, dla którego Europejski Bank Centralny podjął taką decyzję  jest chęć rozruszania europejskiej gospodarki. Jednak zdaniem wielu analityków skutki uboczne takiego posunięcia mogą być bardzo niekorzystne. Na pewno mogą się cieszyć z tego wszyscy posiadacze kredytów walutowych, bo ich sytuacja powinna ulec poprawie w krótkim terminie, głównie za sprawą umacniania się złotego oraz obniżenie stawek EURIBOR i LIBOR. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z czerwcowym zestawieniem Invigo TOP10.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w maju 2014 25-05-2014

Maj nie przynosi znaczących zmian zarówno w zestawieniu Invigo TOP10 jak i na szerszym rynku kredytów mieszkaniowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie i należy spodziewać się, że do końca roku w tym względzie wiele się nie zmieni. Europejski Bank Centralny także utrzymał stopy bez zmian, jednak sygnalizowane są niewielkie ruchy w kolejnych miesiącach. Niska inflacja sprzyja polityce taniego pieniądza i wzmacnianiu akcji kredytowej w gospodarce. Jednak pomimo niskich stóp procentowych, koszty kredytów nieznacznie rosną. Spowodowane jest to widoczną od kilku miesięcy tendencją podnoszenia marży przez banki. Po stronie popytowej daje się za to zauważyć rosnące zainteresowanie zakupem nieruchomości w  Polsce przez cudzoziemców. Zachęcamy do uważnego śledzenia zmian w najnowszym Invigo TOP10 i życzymy udanych wyborów. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w kwietniu 2014 09-05-2014

Kwiecień zgodnie z przysłowiem oferuje mieszankę  różnych  trendów. Na rynku kredytów hipotecznych po stronie podażowej widać wyraźne ustabilizowaną sytuację. Ruchy  w ofertach największych  banków  są niewielkie. Koszty uzyskania  kredytu  zmieniły się nieznacznie w porównaniu do zeszłego miesiąca.  Bardziej dynamicznie  wygląda 

sytuacja po stronie popytowej. Widać zdecydowane ożywienie w zainteresowaniu programem  „ MdM”.  Wyraźna jest  też  poprawa sytuacji wśród developerów, głównie ze względu na zdecydowanie lepszą sprzedaż w pierwszym kwartale  zeszłego roku. Dobra sprzedaż może w najbliższym czasie spowodować chęć podnoszenia cen, lub przynajmniej brak elastyczności w jej negocjowaniu. Pomimo ciągle napiętej sytuacji na Ukrainie, na rynkach finansowych sytuacja także wydaje się być stabilna. Stopy procentowe pozostają na niezmienionych poziomach, a tendencje na rynku walutowym także są przewidywalne. Zachęcamy do uważnej analizy rankingu INVIGO TOP 10 i wyboru najlepszej propozycji.
Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w marcu 2014 16-04-2014

W marcu mamy  do czynienia  z  kontynuacją  niepokojących  wydarzeń  na arenie międzynarodowej, które mają wpływ na rynki finansowe. Ich efektem jest spora zmienność na rynku walutowym, w tym w notowaniach polskiej waluty. Jednak dobre informacje makroekonomiczne z gospodarki przekonują Radę Polityki Pieniężnej do utrzymywania stóp procentowych na dotychczasowych poziomach. Również Europejski Bank Centralny utrzymał w marcu główne stopy na niezmienionym poziomie. Powoli staje się jasne, że  pomimo rosnącego zainteresowania programem „Mieszkanie dla Młodych”  ze strony kredytobiorców oraz  banków,  nie należy spodziewać się, że program spowoduje rewolucję na   rynku kredytów hipotecznych. Osoby do 35 roku życia  nabywające  swoje pierwsze mieszkanie od dewelopera to niestety tylko niewielka część uczestników rynku kredytów. W najnowszym rankingu INVIGO zmiany są jedynie kosmetyczne.  W  zestawieniu kredytów w PLN  w tym miesiącu zabrakło Banku Ochrony Środowiska, za to z ciekawą ofertą pojawił się Eurobank. Zachęcamy do uważnej analizy najnowszego zestawienia i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w lutym 2014 25-02-2014
Luty to już drugi miesiąc funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych w oparciu o nowe regulacje KNF, a także możliwość zaciągania kredytów hipotecznych ze wsparciem państwa, w programie „MdM”. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, rynek dość szybko i łagodnie zareagował na nowe wymogi. To także kolejny miesiąc utrzymania kosztu pieniądza na niezmienionym poziomie zarówno przez EBC jak i RPP. Odzwierciedleniem spokojnej sytuacji na rynku jest aktualne zestawienie Invigo, w którym układ  banków pozostaje  zbliżony do tego z poprzedniego miesiąca. Informacją, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt podwyżek marży w Banku Pocztowym oraz Getin Noble Banku. Według opinii bankowych analityków należy spodziewać się podobnej tendencji w najbliższym czasie także w przypadku  pozostałych banków.  Dla potencjalnych kredytobiorców jednak  największe znacznie ma informacja podana przez GUS o wzroście średniego poziomu wynagrodzeń, co przekłada się na  znaczący wzrost  ich  zdolności kredytowej. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem i uważnej analizy dostępnych ofert.
Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w styczniu 2014 16-01-2014

Z początkiem 2014 roku na rynku hipotecznym zaczynają obowiązywać od dawna zapowiadane zmiany. Banki definitywnie przestają udzielać kredytów bez wkładu własnego oraz  pojawia  się kolejny program rządowego wsparcia zakupu własnego lokum „Mieszkanie dla młodych”.  Mimo nadziei wiązanych przez rynek z nowym programem, tylko dwa banki są gotowe od początku 2014 roku do obsługi klientów w tym zakresie. Szczegóły ofert  „MdM”  w nowym zestawieniu w naszym rankingu, które mamy nadzieje będzie w kolejnych miesiącach poszerzać się o kolejne banki. Cena pieniądza na rynku pozostaje bez zmian zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarówno EBC jak i RPP. Deweloperzy zaczynają podsumowania sprzedaży mieszkań  w 2013 roku, prognozując znaczną poprawę koniunktury także w nowym  roku. Świadczyć może o tym wyraźne zahamowanie spadku cen mieszkań  oraz nieznaczne podwyżki marż  w bankach. Jeśli prognozowane przez wielu analityków ożywienie w gospodarce stanie się faktem, może się okazać, że nadchodzi  dobry czas by  rozważyć  zakup mieszkania. Zachęcamy wszystkich do uważnej analizy bankowych propozycji w tym miesiącu.

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w grudniu 2013 24-12-2013

Grudzień to ostatni miesiąc  dostępu do  kredytów hipotecznych na  dotychczasowych zasadach. 1 Stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa Rekomendacja S, wprowadzająca szereg zmian  w polityce kredytowej banków. Zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt będzie musiał wynosić  co  najmniej 5 proc. (rok później będzie to, co najmniej 10 proc., w 2016 r. -  15 proc., a od 2017 r. -  20 proc.). Poza  tym wprowadzony zostanie  maksymalny okres kredytowania  -  35 lat. Wchodząca w życie nowelizacja Rekomendacji S nie pozostaje na rynku bez echa. Pozytywne statystyki  sprzedaży kredytów  świadczą o tym, że wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości mieszkaniowych, zarówno banki, jak i nabywcy mieszkań, chętnie wykorzystują tę możliwość. Według ZBP w trzecim kwartale br. sprzedaż kredytów z LTV powyżej 80 proc. wzrosła o 6 p.p. Grudzień jest „ostatnim dzwonkiem” dla kredytobiorców, którzy chcieliby nabyć mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Warto się spieszyć, bo część banków, tłumacząc się koniecznością wdrożenia nowej Rekomendacji KNF skraca terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków kredytowych. Nie widać też w związku z tym specjalnej woli do wprowadzania promocji czy ofert specjalnych - banki zdają sobie sprawę, że wiele osób po prostu musi złożyć wniosek jeszcze w tym roku. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dokładnie analizując oferty można wciąż wybrać korzystne rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do analizy najnowszego zestawienia i wyboru optymalnego wariantu.

 
Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2013 18-11-2013

Listopad to  przedostatni miesiąc, w którym kredytobiorcy mogą korzystać z kredytów udzielanych bez wkładu własnego, czyli na 100% LTV. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku kredytowego w tym roku, nie otrzyma kredytu na starych warunkach. Trudno nie zauważyć, że taką świadomość mają także banki, które zwiększają nieznacznie marże, licząc na to, że kredytobiorcy nieposiadający  wkładu własnego i tak skorzystają z ich ofert. Należy tu jednak dodać, że WIBOR 3M utrzymuje się ostatnio na rekordowo niskim poziomie 2,66 proc., czyli ponad 2 p. p. niższym niż rok temu. Powoduje to, że rata 30 letniego kredytu udzielanego na 200 tys. PLN znacznie się obniżyła, pomimo odnotowanego w tym okresie wzrostu średniej marży  z 1,31 do 1,46  p. p. (w okresie poza promocją). 

Wpływa to pozytywnie na zdolność kredytową przeciętnej polskiej rodziny. Dziś rodzina z dwójką dzieci, zarabiająca dwukrotność średniej krajowej i nieposiadająca żadnych innych zobowiązań finansowych może liczyć na ok. 510 tysięcy złotych kredytu, co pozwala na zakup ok. 70 metrowego mieszkania w Warszawie. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do analizy najnowszego zestawienia i wyboru optymalnego wariantu.

 
Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w październiku 2013 22-10-2013

Październik jest kolejnym miesiącem, w którym możemy zaobserwować nieznaczny  wzrost  marż kredytowych. Do grona banków, które zdecydowały się  ją podwyższyć dołączył tym razem Alior Bank. Jednak poza stopniowym wzrostem marż,  na rynku panuje odczucie łagodnego  ożywienia. Na pewno przyczynia się do tego utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie oprocentowanie kredytów, co  wiąże się z wyższą zdolnością  kredytową i mniejszą ratą  kredytu. Warto odnotować fakt, że na swoich posiedzeniach RPP jak i EBC  pozostawiły swoje główne stopy procentowe bez zmian, informując jednocześnie o utrzymaniu tej tendencji co najmniej do końca roku. Dodatkowo wprowadzenie od stycznia 2014 wymogu posiadania 5 procentowego wkładu własnego mobilizuje do szybszego rozpoczęcia starań o kredyt osoby, którego takiego wkładu nie posiadają. Z drugiej strony potencjalni beneficjenci nowego  rządowego  programu  „Mieszkanie dla Młodych”, mogą odkładać decyzję o wnioskowaniu o kredyt do początku 2014 r.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do spokojnej analizy najnowszego zestawienia i wyboru optymalnego wariantu. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe we wrześniu 2013 18-09-2013

Wrzesień to miesiąc kiedy sezon urlopowy zazwyczaj dobiega końca. Z  obserwacji ekspertów Invigo wynika, że kończy się też wakacyjny sezon względnej stabilności na rynku kredytów hipotecznych. Świadczyć o tym mogą nieznacznie rosnące marże banków, które  to chcąc wykorzystać niskie stopy procentowe próbują zwiększać swoje dochody. Marża modelowego kredytu w złotych  –  udzielanego na 200 tys. zł i 30 lat  -  oscyluje średnio w przedziale 1,39 proc.  –  1,46 proc. Średnie oprocentowanie wynosi 4,09 proc., a miesięczna rata utrzymuje się poniżej tysiąca zł.  Klienci, którzy są zainteresowani kredytem bez wkładu własnego powinni pamiętać, że o taki kredyt można wnioskować jeszcze tylko do końca tego roku.  W związku z tym, zachęcamy do przeglądania ofert prezentowanych w rankingu. Wydaje się być niemal przesądzone, że dostępne obecnie kredyty tańsze w nadchodzących miesiącach nie będą. Także z uwagi na świadomość banków, że dzisiejsza wyższa zdolność kredytowa klientów może być dla nich zagrożeniem w przyszłości, kiedy nastąpi wzrost stóp procentowych.  W związku z tym zachęcamy do uważnego analizowania rankingu Invigo i spokojnego wyboru najlepszego dla siebie wariantu. 

Invigo
Invigo
Invigo TOP 10 - najlepsze kredyty mieszkaniowe w sierpniu 2013 20-08-2013

Sierpień to dobry czas na podsumowanie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych w pierwszej połowie 2013r. Trzeba zauważyć, że była ona bardzo korzystna dla kredytobiorców z uwagi na  serię obniżek stóp procentowych i w ich efekcie znaczny spadek oprocentowania kredytów, a także wzrost zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. Analizując zmiany jakie zaszły w tym czasie na rynku zauważamy, że rata modelowego kredytu udzielonego na kwotę 200 tys. zł i 30 lat zmniejszyła się o 17 proc. (w grudniu 2012r. wynosiła 1161 zł, a dziś 964,9zł), co dla kredytobiorcy oznacza ponad 70,5 tys. zł oszczędności, oprocentowanie obniżyło się o 1,62 proc. (w grudniu 2012r. wynosiło 5,5 proc., a dziś 4,08 zł), a  marże  pozostawały raczej  na stabilnym poziomie. W sierpniu na rynku  kredytów hipotecznych nadal  zdecydowanie  królują kredyty w PLN. W zestawieniu najlepszych ofert kredytów  prezentowanych w rankingu Invigo wszystkie banki proponują kredyty z ratą poniżej 1 000 zł, a liderzy zestawienia: PKO BP, Alior Bank i bank Pekao S.A.– oprocentowanie poniżej 4 proc. Wspomniane banki utrzymują korzystne oprocentowanie mimo, że na rynku widać  pierwsze oznaki  wzrostu  oprocentowania kredytów. Warto jednak podkreślić, że na razie nie znajduje to odzwierciedlenia w pogorszeniu dostępności kredytów, dlatego zachęcamy do uważnego przeglądania najnowszego rankingu Invigo i wyboru oferty optymalnej dla siebie.

Invigo
Invigo

Weź kredyt hipoteczny z Invigo

Policz zdolność kredytową Policz ratę kredytu hipotecznego Porównaj kredyty hipoteczne Kredyt hipoteczny z Invigo
Policz zdolność kredytową
Policz ratę kredytu
Porównaj oferty i wybierz bank
Zajmiemy się resztą aż do wypłaty kredytu
Invigo